VODOVOD A KANALIZACE

KONTROLNÍ DEN 13.3.2019

Dne 13.3.2019 se uskutečnil kontrolní den stavby ČOV, splaškové kanalizace a vodovodu za účasti geologa a zástupce životního prostředí. Dotčené úřady nezaznamenaly žádné odchylky od projektu.