Stručně o obci Škvořetice

Obec Škvořetice se nachází asi 5 km severně do města Sedlice na Blatensku.


Výraznou dominantou Škvořetic je zdejší zámek. Již koncem 13. století byla při staré obchodní cestě postavena malá čtyřhranná vodní tvrz, jejím opevněním byly jednak okolní močály, jednak náspy s příkopy, do nichž byla přiváděna voda strouhou z rybníka. Za Kalenických z Kalenic byla tato tvrz rozšířena, opatřena ve svých čtyřech rozích věžemi. V 16. století pak byla přestavěna na pohodlnější zámek, který měl tři poschodí, v každém rohu se vypínala věž.

Škvořetický Zámek

Od nepamětných dob vedla tímto krajem obchodní stezka - pokračování jedné větve staré Zlaté stezky, vedoucí přes Vimperk, Volyni, Strakonice a Sedlici. Odtud pak se snižovala do Škvořetic a pokračovala dále k buzickému hradu. Zde se dělila na cestu do Blatné a odtud dále na Nepomuk, a na cestu směřující do Myštic a dále pokračovala přes Březnici, nebo Mirovice na Prahu. Pochopitelně i při této cestě, spíše stezce, začaly vyrůstat krčmy - hospody i kovárny.

Lze se domnívat, že i zde začala vyrůstat malá osada - pouze několik domů s krčmou a kovárnou. Tato osada, nazývaná Škvořetice, se připomíná písemně již v roce 1299 v soupisech desátků, odváděných kostelu mirotickémuDůležité odkazy

Logo - Jihočeský kraj

Logo - portál Životní prostředí Jihočeského kraje

Logo - geoportál

Logo - sociální program

Logo - Portál veřejné správy

Logo - Ministerstvo vnitra

Logo - elektronický portál územních samospráv

Novinky na úřední desce

1-5 | 6-6 |
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích


Volby do zastupitelstev krajů 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o vydání 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jčk


Návrh závěrečného účtu SOB za rok 2023

Záměr prodeje pozemků

v k.ú. Škvořetice


více z úřední desky

Kalendář událostí