Úřední deska
záměr prodeje pozemku v k.ú. Škvořetice
Závěrečný účet Obce Škvořetice za rok 2021
Návrh závěrečného účtu SOB za rok 2021
Stanovení počtu členů zastupitelstva Obce Škvořetice pro období 2022-2026
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Schválený závěrečný účet obce Škvořetice za rok 2020
Úřední deska - archiv změn