Úřední deska
Náš STAROSTA MÁ DOVOLENOU

Pan starosta je na zasloužené dovolené do 16.srpna2020. Od pondělí bude zase v plné práci.


KHS Nařízení mimořádného opatření č.1/2020

pro Jihočeský kraj


Uzavírka silnice ŚKVOŘETICE - BUZICE

OD 27.7.2020 DO 30.8.2020


Harmonogram oprav místních komunikací

v příloze je tabulka prací


Zpráva nezávislého auditora

o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku obec Škvořetice za rok 2019


Oznámení o obnově katastrálního operátu
Zahájení územního řízení

v příloze seznam parcel


Zápis krajinných prvků do evidence ekologicky významných prvků v Jihočeském kraji

SZIF


Snížení ceny dřeva

Nové ceny od února 2020


Darovací smlouva

Darovací smlouva SOB-PREVENT 99 - 2019


Schválený aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu

Svazku obcí Blatenska za období 2020 - 2022


Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu

Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu
KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Strakonice


Schválený střednědobý výhled SOB 2019-2021
Strategický plán obce

Strategický plán obce Škvořetice
2016 - 2026


Úřední deska - archiv změn