Úřední deska
Úplná uzavírka silnice I/20 od 6.7. do 26.7.2020

podrobnosti o uzavírce jsou v přílohách


Harmonogram oprav místních komunikací

v příloze je tabulka prací


Rozhodnutí o umístění stavby I/20 Hněvkov-Sedlice

- přeložka silnice I. třídy


Úplná uzavírka silnice I/20

od 6.7. - 21.7.2020


Zpráva nezávislého auditora

o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku obec Škvořetice za rok 2019


Oznámení o obnově katastrálního operátu
Zahájení územního řízení

v příloze seznam parcel


Zápis krajinných prvků do evidence ekologicky významných prvků v Jihočeském kraji

SZIF


Snížení ceny dřeva

Nové ceny od února 2020


Darovací smlouva

Darovací smlouva SOB-PREVENT 99 - 2019


Schválený aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu

Svazku obcí Blatenska za období 2020 - 2022


Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu

Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu
KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Strakonice


Schválený střednědobý výhled SOB 2019-2021
Strategický plán obce

Strategický plán obce Škvořetice
2016 - 2026


Úřední deska - archiv změn