Úřední deska
Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví Jihočeského kraje

K.Ú. Pacelice


Záměr prodeje pozemků

v k.ú. Škvořetice


Schválený závěrečný účet SOB za rok 2022
Úřad pro zastupování státu va věcech majetkových

Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem


Výzva členům Honebního společenstva Škvořetice
Úřední deska - archiv změn