Úřední deska
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

pro volbu prezidenta ČR v roce 2023


Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

pro volbu prezidenta ČR v roce 2023


Návrh rozpočtu roku 2023

Obce Škvořetice


Pozvánka na VALNOU HROMADU

Honebního společenstva Škvořetice


Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
13. a 14. ledna 2023


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy


Výsledky voleb do zastupitelstev obcí ORP Blatná
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Škvořetice

konaných ve dnech 23.9. - 24.9.2022


Schválený závěrečný účet SOB za rok 2021
Závěrečný účet Obce Škvořetice za rok 2021
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Úřední deska - archiv změn