Úřední deska
Záměr pronájmu 1-2020
Oznámení o obnově katastrálního operátu
Zahájení územního řízení

v příloze seznam parcel


Zápis krajinných prvků do evidence ekologicky významných prvků v Jihočeském kraji

SZIF


Informace k dani z nemovitých věcí
Svoz komunálního odpadu léto 2020
Snížení ceny dřeva

Nové ceny od února 2020


Záměr pronájmu pozemku 1-2019
Darovací smlouva

Darovací smlouva SOB-PREVENT 99 - 2019


Schválený aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu

Svazku obcí Blatenska za období 2020 - 2022


Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu

Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu
KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Strakonice


Záměr prodeje pozemku
Schválený střednědobý výhled SOB 2019-2021
Strategický plán obce

Strategický plán obce Škvořetice
2016 - 2026


Úřední deska - archiv změn