Úřední deska
Svoz odpadů podzim - zima 2020 - 2021
Informace starosty ze dne 14.8.2020

o počtu a sídlech volebních okrsků


KHS Nařízení mimořádného opatření č.1/2020

pro Jihočeský kraj


Harmonogram oprav místních komunikací

v příloze je tabulka prací


Zpráva nezávislého auditora

o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku obec Škvořetice za rok 2019


Oznámení o obnově katastrálního operátu
Zahájení územního řízení

v příloze seznam parcel


Zápis krajinných prvků do evidence ekologicky významných prvků v Jihočeském kraji

SZIF


Snížení ceny dřeva

Nové ceny od února 2020


Schválený aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu

Svazku obcí Blatenska za období 2020 - 2022


Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu

Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu
KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Strakonice


Strategický plán obce

Strategický plán obce Škvořetice
2016 - 2026


Úřední deska - archiv změn