Úřední deska
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Zpráva nezávislého auditora

o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku obec Škvořetice za rok 2019


Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Dražební vyhláška - elektronická dražba
Úřední deska - archiv změn