Úřední deska
Úřad pro zastupování státu va věcech majetkových

Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem


Výzva členům Honebního společenstva Škvořetice
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2021
Závěrečný účet Obce Škvořetice za rok 2021
Úřední deska - archiv změn