Úřední deska
Svoz odpadů podzim - zima 2020 - 2021
20. zasedání zastupitelstva obce Škvořetice
Zpráva nezávislého auditora

o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku obec Škvořetice za rok 2019


Snížení ceny dřeva

Nové ceny od února 2020


Schválený aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu

Svazku obcí Blatenska za období 2020 - 2022


Úřední deska - archiv změn