Úřední deska
Návrh rozpočtu SOB pro rok 2020
Darovací smlouva

Darovací smlouva SOB-PREVENT 99 - 2019


Schválený aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu

Svazku obcí Blatenska za období 2020 - 2022


Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu

Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu
KPÚ pro Jihočeský kraj, pobočka Strakonice


Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace v obci Škvořetice

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace v obci Škvořetice


Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
- vydaný Městským úřadem Blatná


Záměr prodeje pozemku
Nakládání s odpady

Efektivní třídění odpadu.


Schválený střednědobý výhled SOB 2019-2021
Strategický plán obce

Strategický plán obce Škvořetice
2016 - 2026


Úřední deska - archiv změn