Život v obci

Program obnovy venkova Jihočeského kraje

V roce 2020 byla z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
spolufinancována akce Oprava sakrálních staveb v obci Škvořetice
částkou 270.000,- Kč.

V roce 2021 byla z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
spolufinancována akce "Pořízení ukazatelů rychlosti v obci Škvořetice a místní části Pacelice

částkou 223.504,- Kč.