Život v obci

Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2020

V roce 2020 byla z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
spolufinancována akce Oprava sakrálních staveb v obci Škvořetice
částkou 270.000,- Kč.