Život v obci

Program obnovy venkova Jihočeského kraje

Logo Jihočeského kraje

V roce 2023 byla z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
spolufinancována akce "Úprava sběrných míst a stání pod kontejnery na komunální odpad v obci Škvořetice"
částkou 150.000,- Kč.

 

V roce 2021 byla z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
spolufinancována akce "Pořízení ukazatelů rychlosti v obci Škvořetice a místní části Pacelice"

částkou 223.504,- Kč.

 

V roce 2020 byla z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
spolufinancována akce "Oprava sakrálních staveb v obci Škvořetice"
částkou 270.000,- Kč.