Úřední deska

Snížení ceny dřeva

Nové ceny od února 2020

Snižujeme cenu dřeva za prostorový metr z 550,00 Kč na 450.00 Kč vč. DPH z odvozního místa po zpracování harvestorem. Cena dřeva samovýrobou zůstává 200.00 Kč/m3 vč. DPH.