Kultůra a sport

Pěší pouť na Křesovec

v sobotu 10. srpna 2024

Tak jako v předchozích letech se uskuteční pěší pouť z Obory u Radobytec ke kostelu Proměnění Páně, ležícím na legendárním vrchu Křesovci v Pacelicích.
Srdečně zveme všechny občany k účasti na této cestě, přidat se můžete kdekoli,  mezi jednotlivými zastaveními jsou možné i přesuny autem.

Půjdeme cestou, kterou v mládí chodila služebnice Boží Matka Rosa Vůjtěchová.
10:00 Obora u Radobytec - Radobytce - Bořice - Jarotice - Škvořetice - Pacelice
15:00 mše svatá na Křesovci u kostela Proměnění Páně

Pouti se zúčastní také sestry Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova z Rajhradu u Brna

Po ukončení mše svaté bude následovat pouťové setkání s občerstvením a hudbou na návsi v Pacelicích.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2024-08-10-obora-kresovec.jpg 2223.9 Kb